top of page

EUGEN

Margareta Turkalj Podmanicki, Barokna sakralna arhitektura Đakovačko-srijemske nadbiskupije,
Zagreb, 2018.

Zlatko Uzelac, Vrhunac razvitka osječkih baroknih fortifikacija, treća projektna faza 1728.-1731. - doprinos Nicolasa Doxata de Demoreta, in: Osječki zbornik, 35, 2019.

Katarina Horvat-Levaj, Margareta Turkalj Podmanicki, Palača Slavonske generalkomande u Osijeku / Palace of the Slavonian General Command in Osijek, Zagreb - Osijek, 2019.

Petar Puhmajer, Dvorac Cernik - kontinuitet i mijene predturskog naljeđa u barokno doba,
in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 43, 2019.

Radoslav Tomić, Generalni providur Leonardo Foscolo i umjetnost u Dalmaciji,
in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 43, 2019.

Milan Pelc, Utilissimus reipublicae princeps – Eugen Savojski i retorika barokne medaljei,
in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 44, 2020

Zlatko Uzelac, Franjevačka crkva Uzvišenja sv. Križa u Osijeku iz 1709. i njezin zvonik iz 1746., carski fortifikacijski inženjeri i sakralna arhitektura baroknih gradova-tvrđava, in: Osječki zbornik, 36, 2020

Katarina Horvat-Levaj, Margareta Turkalj Podmanicki, A Symbol of Habsburg Military Power: the Slavonian General Command Palace in Osijek (1723), in: RIHA Journal, 2020.

bottom of page